Pages Navigation Menu

KEMPEN BUDI BAHASA & AMALAN 8S

Tahap keperibadian dan sahsiah di sekolah memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. Kempen Budi Bahasa dan Amalan 8S diterapkan di sekolah agar murid-murid dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri sendiri. Ia juga bertujuan untuk melahirkan murid-murid yang bersopan santun dan berbudi bahasa dalam semua situasi. Kempen tersebut telah dilancarkan pada 16 Januari 2012.

 

Amalan 8S  :  SALAM        SAYANG     SEGAK    SEGERA    SEMPURNA     SENSITIF    SENYUM     SOPAN