Pages Navigation Menu

Pelancaran 1Bestarinet VLE Frog

Selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memartabatkan pendidikan di Malaysia, program 1Bestarinet VLE Frog telah diperkenalkan di setiap sekolah. Pelancaran VLE Frog telah diadakan di Dewan Sri Budiman SMKDU pada 30 Januari 2013. Murid – murid telah diedarkan dengan User ID dan password masing – masing untuk menggunakan kemudahan VLE Frog ini. USer ID dan password bagi ibu bapa juga telah diedarkan bagi memudahkan mereka memantau aktiviti PdP anak – anak melalui VLE Frog.