Pages Navigation Menu

SUBJECTS

MATA PELAJARAN YANG DI TAWARKAN:

Menengah Rendah (Tingkatan 1 hingga 3)

Subjek Peperiksaan : Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup (Kemahiran Teknikal / Perdagangan & Keushawanan), Pendidikan Islam

Subjek Bukan Peperiksaan: Pendidikan Moral, Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Subjek Pilihan : Bahasa Cina, Bahasa German

 

Menengah Atas (Tingkatan 4 dan 5)

Aliran Sains Tulen  :

Subjek Peperiksaan :

Teras: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pendidikan Islam/Pendidikan Moral

Elektif:  Fizik, Kimia, Matematik Tambahan, Biologi

 

Aliran Sub-Sains :

Subjek Peperiksaan  :

Teras: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pendidikan Islam/Pendidikan Moral

Elektif:  Fizik, Kimia, Matematik Tambahan, Prinsip Perakaunan

 

Aliran Sastera

Teras: Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pendidikan Islam/Pendidikan Moral, Sains

Elektif Pilihan I: Ekonomi Asas, Prinsip Akaun, Pendidikan Seni Visual

Elektif Pilihan II:  ICT, Pendidikan Seni Visual, Prinsip Perakaunan

 

Subjek Bukan Peperiksaan (Semua Aliran)

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani & Kesihatan